BRANJE

Ikona ucSredstva Vsako branje še ni učenje

•Mnogokrat ne vemo lotiti se obsežnega učbenika,
ki nam že ob pogledu daje občutek dolgočasja, mnogo časa prebijemo pri knjigah, ne da bi pri tem vedeli izluščiti bistvene točke, pri učenju si delamo izpiske in zapiske… S tem nam usiha moč motivacije, ki pa je pri učnem procesu nujno potrebna. Zato tu uporabljamo veščine branja.


•Branje je pomemben dejavnik pri učenju. Hiter prelet besedila nam velikokrat prihrani čas. Poiščemo ključne informacije, ključne besede. Seznanjanje s snovjo. Ko vam pride neka snov prvič pod roke, je zelo dobro, če jo v grobem preletite. S tem dobite okvirni vpogled v vsebino. Prelet učbenika pomeni hitro seznanjanje z naslovi, podnaslovi, kazalom, ilustracijami in morda tudi uvodnimi odstavki. Pri tem koraku preprosto zapišemo, kar že