E - IZOBRAŽEVANJE

Ikona ucSredstva Bralna Aktivnost

e-izobraževanje

 

Usposabljanje s pomočjo računalnika je danes najbolj naraščajoča tehnologija na področju usposabljanja. Ni težko razumeti, zakaj. Študenti in zaposleni v podjetjih ter sama podjetja so po svetu sprejela ta način študija z navdušenjem, saj tako prihranijo čas in denar.

Študij na daljavo je multimedijski pristop k izobraževanju, ki uporablja kombinacijo več različnih medijev, kar izvira iz pedagoškega načela, da noben posamezen medij ni dovolj dober, da bi lahko posredoval vsa potrebna znanja. 

 

„S človeškim kapitalom upravljamo, ga razvijamo in ga kot intelektualno lastnino tudi ščitimo. Od kakovosti človeškega kapitala je odvisna učinkovitost organizacijskih procesov, kakovost produkcijskih rezultatov, konkurenčna sposobnost, tržna uspešnost, zadovoljstvo ljudi, perspektivnost organizacije idr.. Danes je tudi že jasno, da je človeški kapital najpomembnejši proizvodni in razvojni dejavnik organizacije, a ga še ne znamo natančno vrednotiti. V sodobni organizaciji naj bi človeški kapital po nekaterih ocenah (Foley, 1998) predstavljal kar 4/5 njene vrednosti."

 

Za ohranitev konkurenčnosti na trgu morajo podjetja vedno znova obnavljati in nadgrajevati človeški kapital, ali bolje rečeno, znanje svojih zaposlenih. Podjetja za to namenjajo vedno več časa in denarja, proces izobraževanja pa vedno pogosteje optimizirajo z uvajanjem e‑izobraževanja.


Raziskavo o izobraževanju je opravilo podjetje Nevron iz Ljubjane.