e - izobraževanje v podjetjih

Ikona ucSredstva Bralna Aktivnost

E –izobraževanje v podjetjih

Poleg večjih podjetij bi se morala za e-izobraževanje bolj zanimati tudi majhna podjetja, saj zaposleni v manjšem podjetju pogosto opravljajo več funkcij in tako težko sledijo vsem novostim in spremembam na trgu. Prav fleksibilnost pa je glavno orodje za ohranjanje konkurenčnosti tudi med majhnimi podjetji.

E-podpora postane izrednega pomena ko razmišljamo tudi o tem, da pozabljivost je človeška napaka in včasih nam lahko povzroči resne preglavice. Tako je na primer ob koncu seminarja oziroma izobraževalnega tečaja konec tudi razlag. Kar smo si zapomnili in zapisali, bo ostalo, drugo bo pozabljeno. Pri e-izobraževanju pa se vedno lahko vrnemo na prejšnjo snov oziroma določen posnetek poslušamo kolikokrat želimo. Svoja vprašanja lahko posredujemo mentorju preko e-pošte, lahko "poklepetamo" s strokovnjaki, z ljudmi istih interesov, pa čeprav iz najbolj oddaljenih držav. Danes je že jasno, da je eden najpomembnejših dejavnikov zagotavljanja konkurenčne prednosti na trgu predvsem hitro in učinkovito izobraževanje ter usposabljanje zaposlenih. To pa je gotovo tudi končni cilj, ki si ga želi doseči oziroma ohraniti vsaka organizacija.