UCIMO SE UCITI

Ikona ucSredstva

Gradivo je pripravljeno za vse, ki razmišljajo o svojem učenju.

Za vse, ki se želijo učiti. Za vse, ki se želijo naučiti se učiti.

Z sprejemanjem ideje vseživljenjskega učenja in vnašanjem rutine učenja v naš vsakdanjik postaja naše življenje bolj polno. Sodoben čas, pa je čas, ko se od nas pričakuje, da smo učeči se. Da vemo znanje uporabljati in nadgrajevati.

Znanje je notranje bogastvo. Vzdržujmo ga.