divider
divider
divider
divider
Želite biti seznjanjeni z aktualnimi novicami?
Prijavite se na e-novice!
E-naslov:
Prijava na e-novice

Izobraževanje

Odgovori
Ostale teme
13.04.2010, 12.35 #1
Podjetništvo

Vprašanja glede realizacije podjetniških idej, registracije s.p., d.o.o., vprašanja glede osebnega dopolnilnega dela in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, itd.

13.04.2010, 14.26 #2

Spoštovani,

zanima me katero delo se šteje za osebno dopolnilno delo.

15.04.2010, 13.46 #3

Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja naslednja dela, razdeljena v točki A in B:

A. Dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela:

  • Občasna pomoč v gosodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno ter vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin ter delo na kmetiji;
  • Občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu;
  • Izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu, pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo, itd.) ter prodaja teh izdelkov;
  • Nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;
  • Mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način;
  • Občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način.

B. Izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani iz gline in keramike, stekla, volne, bombaža, lana, konolje in drugih naravnih vlaken, šibja, ličja, trsja, slame, lesa, živil, voska, naravnega usnja, kovine in kamna.

05.09.2011, 12.26 #4
silva123

Pozdravljeni.

 

Zanima me koliko lahko posameznik zasluži (na mesec oz. na leto) z osebnim dopolnilnim delom?

05.09.2011, 12.52 #5

Pogoji za priglasitev osebnega dopolnilnega dela

Posameznik opravlja osebno dopolnilno delo če:

  • gre za eno od del, ki se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo;
  • če letni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta (0d 1. marca do 31. decembra 2010 je minimalna plača znašala 654,69 €;v skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP, Uradni list RS, št. 13/2010) in objavljenim Zneskom minimalne plače in prehodnim zneskom minimalne plače (Uradni list RS, št. 3/2011) znaša minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2011 dalje 748,10 evrov, kar v neto znesku pomeni 572,27 evrov -ob upoštevanju splošnih olajšav po predpisih o dohodnini in brez upoštevanja morebitnih vzdrževanih družinskih članov). Za podrobnejše informacije klikni TUKAJ.
  • osebno dopolnilno pred pričetkom opravljanja priglasi pristojni upravni enoti, ki ga vpiše v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

Vir

« 1 2 3 »