divider
divider
divider
divider
Želite biti seznjanjeni z aktualnimi novicami?
Prijavite se na e-novice!
E-naslov:
Prijava na e-novice

»Naše storitve - most za vaše odločitve«

Kaj nudimo v Svetovalnem središču

V osebnih in zaupnih pogovorih nudimo brezplačne in zaupne informacije in svetovanje o možnostih učenja in izobraževanja odraslih, pomagamo odraslim pri odločitvah za učenje in izobraževanje, nudimo pomoč med potekom izobraževanja ali ob njegovem dokončanju.

Vsem odraslim zagotavljamo kakovostno, celostno in strokovno informiranje in svetovanje, ter v ta namen povezujemo v svetovalno mrežo tudi druge ustanove v lokalnem okolju.
Pomagali vam bomo najti odgovore na vprašanja kot so:

 • kaj želim početi in se naučiti, da bi dosegel svoje cilje,
 • kako pridobiti poklic ali opraviti prekvalifikacijo,
 • kje in kako najti druga potrebna znanja in veščine za delo,
 • osebnostni razvoj in prosti čas,
 • kako doseči višjo stopnjo izobrazbe,
 • kako pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo, in druga dokazila o tem, kaj znam in zmorem,
 • kako izbrati primerno izobraževanje,
 • kako načrtovati učenje iz izobraževanje in uspeti,
 • kje, kdaj in kako najti učno pomoč, možnost za organizirano samoizobraževanje, in dostop do učnih pripomočkov
 • kakšne možnosti sofinanciranja izobraževanja in učenja obstajajo
 • kakšen sem kot učenec in kateri načini pridobivanja znanja so mi najbližje .....


Komu je namenjena informativno svetovalna dejavnost

 • zaposlenim, ki si želijo pridobiti nova znanja za potrebe dela osebnega razvoja ali prosti čas,
 • brezposelnim, ki iščejo dodatna znanja in izobrazbo, za možnosti zaposlitve, samozaposlitve, osebni razvoj in prosti čas
 • samozaposlenim, podjetnikom in podjetjem, ki iščejo dodatna znanja zase in za zaposlene
 • osebam brez izobrazbe in mlajšim odraslim, ki si šele oblikujejo poklicne cilje
 • starejšim odraslim, ki se želijo vključiti v vseživljenjsko izobraževanje
 • osebam s posebnimi potrebami in članom t.i. ranljivih skupin

Naše storitve so brezplačne in zaupne

Dejavnost ISIO – informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih se izvaja v okviru projekta Centra vseživljenjskega učenja Pomurje – CVŽU Pomurje. Dejavnost je financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada (85%) in Ministrstva za šolstvo in šport (15%) in je za vse stranke brezplačna.

Svetovalno središče Murska Sobota deluje od leta 2001. Projekt ISIO – informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih je nastal na podlagi potreb občanov po neodvisnem, brezplačnem in zaupnem informacijah o možnostih učenja in pridobivanja znanja na najrazličnejših področjih življenja in dela. Vključeni smo bili v nacionalno skupino za razvoj informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v lokalnih okoljih, projekt ISIO, ki ga je ob podpori Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, Mestne občine Murska Sobota, projekta EBIS-Pakt stabilnosti za JV Evropo in programa Leonardo da Vinci II-Mobility, razvil Andragoški center Slovenije (2001).
V projekt CVŽU smo vključeni od leta 2008.


Kje in kako izvajamo informiranje in svetovanje

Informiranje in svetovanje izvajamo:

 • osebno: na sedežu Svetovalnega središča Murska Sobota na Slomškovi ulici 33 v M. Soboti (od 7.30 – 15.30 ure, ob sredah od 10.00 – 18.00 ure),
 • po telefonu: 02 536-15-76, 031-637-243,
 • po elektronski pošti: svetovalno.sredisce@lums.si
 • osebno na lokacijah izven sedeža Svetovalnega središča in sicer
 • enkrat mesečno od 14.00 – 16.00 ure v občinah:
  • Beltinci, v prostorih občine Beltinci, Mladinska 2, Beltinci (1. sreda v mesecu),
  • Gornja Radgona, v prostorih Ljudske univerze Gornja Radgona, Trg Svobode 4, Gornja Radgona (2. sreda v mesecu),
  • Ljutomer, v prostorih ŠIM - javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladine, Ormoška cesta 22, Ljutomer (3. sreda v mesecu),
  • Lendava, v prostorih Ljudske univerze Lendava, Kidričeva 1, 9220 Lendava (4. sreda v mesecu).
  • na TVŽU - točkah vseživljenjskega učenja in na sedežih društev, v izobraževalnih in drugih organizacijah, v podjetjih in ustanovah (individualno in skupinsko, po predhodnem dogovoru).