divider
divider
divider
divider
Želite biti seznjanjeni z aktualnimi novicami?
Prijavite se na e-novice!
E-naslov:
Prijava na e-novice

Novice

Martjanci, 10. 6. 2009
Delavnica je namenjena gospodinjstvom, ki so v našem okolju še vedno potratni porabniki energije. Delavnico bo vodil ustrezno usposobljen strokovnjak s področja energetike, ki pozna področja učinkovite rabe energije, pristope in korake zniževanja porabe energije, ukrepe, ki predstavljajo minimalni finančni vložek in dosegajo precej dobre prihranke. » Več o tem
Murska Sobota, 13. 3. 2009
Osebni stečaj je ena od novosti Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki združuje vsebino dosedanjih Zakona o finančnem poslovanju podjetij in Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter med drugim na novo ureja tudi postopek: osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine, in se uporabljajo za stečaj fizičnih oseb, podjetnika (s.p.), zasebnika (zdravnik, notar, odvetnik, kmet idr.) in potrošnika (vsakdo). » Več o tem
Gornja Radgona, 5. 2. 2009
Tudi na Ljudski univerzi v gornji Radgoni so vključeni v projekt CVŽU Pomurje izvedli otvoritev svoje točke vseživljenjskega učenja. » Več o tem
Turnišče, 4. 2. 2009
Tudi na Ljudski univerzi v Lendavi so vključeni v projekt CVZU Pomurje izvedli otvoritev svoje točke vseživljenjskega učenja v Turnišču. » Več o tem
Martjanci, 28. 1. 2009
Danes je Razvojna agencija Sinergija, kot partner v projektu Centra vseživljenskega učenja Pomurje (CVŽU Pomurje) organizirala »dan odprtih vrat« točke vseživljenskega učenja Martjanci (TVŽU Martjanci). » Več o tem
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »