divider
divider
divider
divider
Želite biti seznjanjeni z aktualnimi novicami?
Prijavite se na e-novice!
E-naslov:
Prijava na e-novice

Novice

 Ljudska univerza Murska Sobota je na podlagi Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 3.8.2016, kot vodja konzorcija v katerem sodelujejo še partnerji Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, bila izbrana za izvajalca operacije Pridobivanje komepetenc od 2016 do 2019.

Do 31.3.2019 bomo partnerji v projektu izvajali izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki bodo namenjene predvsem zaposlenim, prednostno starejšim od 45 let in s končano manj kot 4 letno srednjo šolo. 

Vsi izvajani programi, bodo za ciljno skupino udeležencev brezplačni! Operacija traja od 20.6.2016 do 31.3.2019. Skupno je v konzorciju načrtovanih 228 izobraževalnih oblik in vključitev 2716 udeležencev. 

Več informacij o operaciji in izvajanih programih lahko dobite na 02 538 13 54 ali na kristjan@lrf-pomurje.si. 

Več o projektu si lahko preberete v priponki.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.