divider
divider
divider
divider
Želite biti seznjanjeni z aktualnimi novicami?
Prijavite se na e-novice!
E-naslov:
Prijava na e-novice

Novice

Spoštovani!

Zadruga za razvoj podeželja Pomelaj je bila izbrana za izvajanje programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Izzivi podeželja za OS ZRSZ Murska Sobota katerega naročnik je Zavdo RS za zaposlovanje. Z izvajanjem programa bomo začeli v sredo, 22.10.2014 ob 9:00 uri v sejni sobi Občine Črenšovci (Kleklov dom), Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.

Z veseljem vas pričakujemo na srečanjih programa UŽU-IP.

ZRP Pomelaj z.o.o.

Mala Polana 103

9225 Velika Polana