divider
divider
divider
divider
Želite biti seznjanjeni z aktualnimi novicami?
Prijavite se na e-novice!
E-naslov:
Prijava na e-novice

CVŽU Pomurje

Kratek opis projekta

Osnovni namen projekta Center vseživljenjskega učenja Pomurje – CVŽU Pomurje je povečevanje vključenosti čim večjega števila prebivalstva v različne oblike vseživljenjskega učenja s posebnim poudarkom na neformalnem učenju in uporabi računalniške IKT tehnologije. Projekt Center vseživljenjskega učenja Pomurje – CVŽU Pomurje pomeni nadgradnjo in poglabljanje izvajanja dejavnosti projekta ISIO in dosedanjega dela Svetovalnega središča Murska Sobota, prav tako pa pomeni nadgradnjo in dopolnitev projekta Centra VŽU Prekmurje, ki je v prejšnjem programskem obdobju deloval v okviru Razvojne agencije Sinergija. V okviru projekta se bodo obnovile in na novo vzpostavile točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) za celotno regijo. Poleg informiranja, svetovanja in motiviranja za izobraževanje in učenje se bodo v okviru projekta CVŽU Pomurje stalno izvajala predavanja in delavnice po tematskih sklopih. Udeleženci se bodo učili o tem, kako se učiti, kako pripraviti svoj portfolio - mapo o pridobljenih znanjih z namenom večje konkurenčnosti posameznika pri iskanju zaposlitve. Učili se bodo s pomočjo računalniške tehnologije in vpeti bodo v razne oblike neformalnega učenja v skladu s potrebami lokalnega okolja in opredeljenih ciljnih skupin. Na vseh točkah vseživljenjskega učenja se bodo kontinuirano odvijale kreativne in izobraževalne delavnice glede na tematske sklope.Projekt CVŽU Pomurje bo podprt tudi na spletu, tj. na spletnem CVŽU portalu, kjer se bodo lahko vsi prebivalci regije informirali o dogajanju v CVŽU. Na voljo jim bodo vsa učna gradiva in različne tehnike samostojnega učenja s pomočjo računalniške tehnologije.

Naziv partnerjev projekta

Nosilec projekta Center vseživljenjskega učenja Pomurje – CVŽU Pomurje je:
Ljudska univerza Murska Sobota

Partnerji v projektu Center vseživljenjskega učenja Pomurje – CVŽU Pomurje so:

  • Ljudska univerza Gornja Radgona
  • Ljudska univerza Lendava
  • Razvojni center Murska Sobota
  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota
  • Razvojna agencija Sinergija
  • ŠIM Ljutomer

Višina skupnih stroškov projekta in višina javnih virov financiranja

Celotna vrednost projekta Center vseživljenjskega učenja Pomurje znaša 677.823,65 EUR. Ta sredstva so razdeljena med nosilca projekta in partnerje v naslednjih deležih: Ljudska univerza Murska Sobota 62%, Razvojna agencija Sinergija 17%, Ljudska univerza Lendava 6%, Razvojni center Murska Sobota 6%, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota 4%, Ljudska univerza Gornja Radgona 2% in ŠIM Ljutomer 2%. Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%).

Datum začetka in konca projekta glede na pogodbo o sofinanciranju

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 in sicer od 1.1.2008 do 31.12.2012.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju projekta

Alenka Kučan
Ljudska univerza Murska Sobota
Slomškova 33, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/ 536 15 65
E-pošta: alenka.kucan@lums.si

qs