Predstavitev lokacij TVŽU Pomurje

Center vseživljenjskega učenja Pomurje

V nadaljevanju so predstavljene lokacije, kjer se odvijajo aktivnosti TVŽU Pomurje in sicer z osnovnimi predstavitvami, splošnimi in posebnimi aktivnostmi ter kontaktnimi podatki osebe / mentorja, ki dela na točki.