divider
divider
divider
divider
Želite biti seznjanjeni z aktualnimi novicami?
Prijavite se na e-novice!
E-naslov:
Prijava na e-novice

Dejan Dravec

Mentor na TVŽU Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

Po izobrazbi sem univ. dipl. filozof.

Na ljudski univerzi Murska Sobota si nabiram izkušnje na področju izobraževanja odraslih že tretje leto. V tem času sem pomagal številnim posameznikom in skupinam na poti do znanja predvsem na področju tujih jezikov in računalništva, tako za neformalne potrebe kot za priprave na pomembne preizkuse znanja.

Danes neformalna izobrazba ni več dovolj. Zelo pomembno je postalo vseživljenjsko učenje, ki nam omogoča, da si sproti in stalno pridobivamo nova znanja, s katerimi smo konkurenčnejši na trgu dela in znanja, s katerimi lažje izpopolnjujemo svoje življenjske želje in ambicije.

Najpomembnejši dejavnik v izobraževanju odraslih je strah in nezaupanje posameznikov do lastnih učnih sposobnosti, zato se tisti, ki bi nova znanja najbolj potrebovali, le stežka odločajo za dodatno izobraževanje.

Praksa kaže, da, ko skupaj premagamo osnovne strahove, udeleženci izobraževanj ugotovijo, da je to lahko zelo prijetna in predvsem koristna izkušnja, ki odpira nove možnosti, predvsem pa ugotovijo, da so se zmožni naučiti veliko več, kot se jim je doslej zdelo.

Vsi, ki si želite pridobiti novih neformalnih znanj preko samostojnega učenja pod mentorskim vodstvom in tako obogatiti svoje potenciale, ste dobrodošli na točki vseživljenjskega učenja v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.